Car rental locations in or near Hokkaido Prefecture

Car rental directory

 • alamo

  Alamo car rental locations in Hokkaido Prefecture

  1 Location | See all locations

  206-10 Memambetsu-chuoOzora-cho, 大空町, 01
  +81 152 744 177
 • times

  Times car rental locations in Hokkaido Prefecture

  3 Locations | See all locations

  338-14 Honcho, Kikonai-cho Aza, Kamiiso-gun, Kikonai, 01
  +81 139 223 636
  17-9, Nakashibetsu-cho Kitanaka, Shibetsu-gun, 中標津町, 01
  201-7, Osoracho Memanbetsu Chuo, Abashiri-gun, 大空町, 01
 • hertz

  Hertz car rental locations in Hokkaido Prefecture

  2 Locations | See all locations

  Nakashibetsu Airport, 中標津町, 01
  +81 153 788 100
  Memanbetsu Airport, 大空町, 01
  +81 152 743 609
 • orix

  ORIX Rent a Car car rental locations in Hokkaido Prefecture

  2 Locations | See all locations

  Nakashibetsu Airport, 16-9 Kitanaka, Nakashibetsu-cho, Shibetsu, Hokkaido, 中標津町, 01
  +81 153 728 489
  201-7 Memanbetsu Chuo, Ozora-cho, Abashiri-gun, 大空町, 01
  +81 152 744 222
 • enterprise

  Enterprise car rental locations in Hokkaido Prefecture

  1 Location | See all locations

  206-10 Memanbetsu-chuoOzora-cho, 大空町, 01
  +81 152 744 177
 • europcar

  Europcar car rental locations in Hokkaido Prefecture

  2 Locations | See all locations

  338-14 Kikonai-cho Aza HonchoKamiiso-gun, Kikonai, 01
  +81 139 223 636
  Go To Times Car Rental Counter17-9 Kitanaka Nakashibetsu Cho, 中標津町, 01
  +81 153 725 656
 • national

  National car rental locations in Hokkaido Prefecture

  2 Locations | See all locations

  17-9 KitanakaNakashibetsu-cho, Shibetsu-gun, 中標津町, 01
  +81 153 720 919
  206-10 Memambetsu-chuoOzora-cho, 大空町, 01
  +81 152 744 177
 • allcar

  All Car car rental locations in Hokkaido Prefecture

  1 Location | See all locations

  338-14 Honcho, Kikonai-choKamiiso-gun, Kikonai, 01
 • jrhokkaido

  JR Hokkaido Rent a Car car rental locations in Hokkaido Prefecture

  2 Locations | See all locations

  338-14 Honcho, Kikonai-choKamiiso-gun, Kikonai, 01
  206-10 Memanbetsu-chuoOzora-Cho, 大空町, 01
 • nissan

  Nissan Rent-A-Car car rental locations in Hokkaido Prefecture

  2 Locations | See all locations

  Nakashibetsu AirportDesk In Terminal, 中標津町, 01
  Ozora Memanbetsu AirportAcross From Terminal, 大空町, 01
 • nippon

  Nippon Rent-A-Car car rental locations in Hokkaido Prefecture

  2 Locations | See all locations

  17-9, Kitanaka, Nakashibetsu-cho,Shibetsu-gun,Hokkaido, 中標津町, 01
  +81 153 720 919
  260, Memanbetsuchuo, Ozora-cho,Abashiri-gun,Hokkaido, 大空町, 01
  +81 152 744 177
 • keddy

  keddy by Europcar car rental locations in Hokkaido Prefecture

  3 Locations | See all locations

  338-14 Kikonai-Cho Aza Honcho, Kamiiso-Gun, Kikonai, Kikonai, 01
  +81 139 223 636
  Go To Times Car Rental Counter, 17-9 Kitanaka Nakashibetsu Cho, Shibetsu Gun, 中標津町, 01
  +81 153 725 656
  Go To Times Car Rental Counter- 201-7 Memambetsu Cho, 大空町, 01

FAQs about renting a car in Hokkaido Prefecture

What is the most popular rental car in Hokkaido Prefecture?

How can I find car rentals near me in Hokkaido Prefecture?